Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Benllech 'B'/ Benllech 'B' Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Benllech 'B'/ Benllech 'B' Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kevin Fenn Griffiths Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ieuan Williams Annibynnol / Independent Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Nia Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol