Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Brynteg / Brynteg Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Brynteg / Brynteg Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Graham Harker-Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol