Canlyniadau etholiadau ar gyfer Porthaethwy-Ward Cadnant / Menai Bridge-Cadnant Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Porthaethwy-Ward Cadnant / Menai Bridge-Cadnant Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Richard George Barker Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Harold Rees Barton Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Douglas William Barnes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Kate Elias Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Keith Evans Annibynnol / Independent Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Wendy Faulkner Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Rheinallt Armon Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol