Canlyniadau etholiadau ar gyfer Porthaethwy-Ward Tysilio / Menai Bridge-Tysilio Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Porthaethwy-Ward Tysilio / Menai Bridge-Tysilio Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Colin Reginald Davey Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Meirion Davies Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Michael Davies Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Hillary Mary Hunt Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Jacqueline Elizabeth Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Selwyn Trefor Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol