Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhosyr-Ward Llangaffo / Llangaffo Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Rhosyr-Ward Llangaffo / Llangaffo Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gwilym Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Owen Meredydd Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol