Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhosyr-Ward Niwbwrch / Newborough Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Rhosyr-Ward Niwbwrch / Newborough Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Thomas Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Enid Mummery Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Glenys Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Roy Winston Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol