Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tref Alaw-Ward Llantrisant / Llantrisant Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Tref Alaw-Ward Llantrisant / Llantrisant Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
John Owain Griffith Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol