Canlyniadau etholiadau ar gyfer Biwmares-Ward Ganolog / Beaumaris - Central Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Biwmares-Ward Ganolog / Beaumaris - Central Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ian Davies Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gwen Evans-Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Alistair James Grant Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Stan Zalot Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol