Canlyniadau etholiadau ar gyfer tref a chymuned

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2022 - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022