Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddau a enillwyd % y pleidleisiau
Plaid Cymru - The Party of Wales 13 undefined 39%
Annibynnol / Independent 8 undefined 22%
Annibynnol 3 undefined 7%
Llafur Cymru 2 undefined 13%
Independent / Annibynnol 2 undefined 7%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 undefined 3%
Plaid Geidwadol Cymru 0 undefined 4%
Labour and Co-Operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol 0 undefined 2%
0 undefined 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 46%