Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Rhanbarth Etholiadol
Rhanbarth Etholiadol Ymgeisydd etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Aethwy Meirion Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Aethwy Alun Wyn Mummery Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Aethwy Robin Wyn Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Bro Aberffraw Bryan Owen Annibynnol / Independent 05/05/2017, 00:00
Bro Aberffraw Peter Standing Rogers Annibynnol 05/05/2017, 00:00
Bro Rhosyr Eric Wyn Jones Independent / Annibynnol 05/05/2017, 00:00
Bro Rhosyr Dafydd Roberts Annibynnol / Independent 05/05/2017, 00:00
Caergybi Glyn Haynes Llafur Cymru 05/05/2017, 00:00
Caergybi Bob Llewelyn Jones Annibynnol 05/05/2017, 00:00
Caergybi Shaun James Redmond Annibynnol 05/05/2017, 00:00
Canolbarth Môn Bob Parry Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Canolbarth Môn Dylan Wyn Rees Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Llifon Richard Anthony Dew Annibynnol / Independent 05/05/2017, 00:00
Llifon Gwilym Owen Jones Annibynnol / Independent 05/05/2017, 00:00
Lligwy Vaughan Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Lligwy Margaret Murley Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Lligwy Ieuan Williams Annibynnol / Independent 05/05/2017, 00:00
Seiriol Lewis Wyn Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Seiriol Councillor Carwyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Seiriol Alun Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Talybolion John Wyn Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Talybolion Kenneth Pritchard Hughes Annibynnol / Independent 05/05/2017, 00:00
Talybolion Llinos Medi Huws Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Twrcelyn Richard Griffiths Annibynnol / Independent 05/05/2017, 00:00
Twrcelyn Aled Morris Jones Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 05/05/2017, 00:00
Twrcelyn Richard Owain Jones Annibynnol / Independent 05/05/2017, 00:00
Ynys Gybi Trefor Lloyd Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 05/05/2017, 00:00
Ynys Gybi John Arwel Roberts Llafur Cymru 05/05/2017, 00:00
Ynys Gybi Dafydd Rhys Thomas Independent / Annibynnol 05/05/2017, 00:00