Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Rhanbarth Etholiadol
Rhanbarth Etholiadol Ymgeisydd etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Aethwy Meirion Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Alun Wyn Mummery Plaid Cymru - The Party of Wales
Robin Wyn Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Bro Aberffraw Bryan Owen Annibynnol / Independent
Peter Standing Rogers Annibynnol
Bro Rhosyr Eric Wyn Jones Independent / Annibynnol
Dafydd Roberts Annibynnol / Independent
Caergybi Glyn Haynes Llafur Cymru
Bob Llewelyn Jones Annibynnol
Shaun James Redmond Annibynnol
Canolbarth Môn Bob Parry Plaid Cymru - The Party of Wales
Dylan Wyn Rees Plaid Cymru - The Party of Wales
Nicola Fay Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Llifon Richard Anthony Dew Annibynnol / Independent
Gwilym Owen Jones Annibynnol / Independent
Lligwy Vaughan Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Margaret Murley Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Ieuan Williams Annibynnol / Independent
Seiriol Lewis Wyn Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Councillor Carwyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Alun Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Talybolion John Wyn Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales
Kenneth Pritchard Hughes Annibynnol / Independent
Llinos Medi Huws Plaid Cymru - The Party of Wales
Twrcelyn Richard Griffiths Annibynnol / Independent
Aled Morris Jones Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Richard Owain Jones Annibynnol / Independent
Ynys Gybi Trefor Lloyd Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
John Arwel Roberts Llafur Cymru
Dafydd Rhys Thomas Independent / Annibynnol