Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddau a enillwyd % y pleidleisiau
25 undefined 77%
Annibynnol 2 undefined 10%
Plaid Cymru - The Party of Wales 1 undefined 5%
Llafur Cymru 1 undefined 3%
Llafur a'r Blaid Gydweithredol / Labour and Co-operative Party 1 undefined 2%
Annibynnol / Independent 0 undefined 3%
Y nifer a bleidleisiodd: 45%