Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2022 - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddau a enillwyd % y pleidleisiau
Plaid Cymru - The Party of Wales 21 undefined 40%
Independent / Annibynnol 4 undefined 14%
Annibynnol / Independent 4 undefined 11%
Welsh Labour / Llafur Cymru 3 undefined 5%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 undefined 3%
Annibynnol 1 undefined 3%
Annibynnol - Independent 1 undefined 1%
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 0 undefined 20%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 undefined 2%
Independent - Annibynnol 0 undefined < 1%
Reform UK 0 undefined < 1%
Propel: Not Politics As usual / Propel: Nid Gwleidyddiaeth Fel Arfer 0 undefined < 1%
Heritage Party 0 undefined < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 44%