Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2022 - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddau a enillwyd % y pleidleisiau
Plaid Cymru - The Party of Wales 21 40%
Independent / Annibynnol 4 14%
Annibynnol / Independent 4 11%
Llafur Cymru / Welsh Labour 3 5%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 3%
Annibynnol 1 3%
Annibynnol - Independent 1 1%
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 0 20%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 2%
Independent - Annibynnol 0 < 1%
Reform UK 0 < 1%
Propel: Not Politics As usual / Propel: Nid Gwleidyddiaeth Fel Arfer 0 < 1%
Heritage Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 44%