Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2022 - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddau a enillwyd % y pleidleisiau
19 64%
Annibynnol 5 16%
Annibynnol / Independent 2 7%
Welsh Labour / Llafur Cymru 2 5%
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 0 5%
Independent / Annibynnol 0 3%
Y nifer a bleidleisiodd: 44%