Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddau a enillwyd % y pleidleisiau
319 89%
Plaid Cymru - The Party of Wales 11 0%
Annibynnol / Independent 7 0%
Welsh Labour / Llafur Cymru 6 4%
Annibynnol 2 8%
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2 0%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats 1 0%
Independent / Annibynnol 1 0%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a