Deilydd Portffolio

Cadeirydd y Cyngor

Disgrifiad

Bydd y Cadeirydd yn cael eu hethol gan y Cyngor Sir yn flynyddol. Mae cyfrifoldebau’r Cadeirydd yn cynnwys:

 

·        cynnal a hyrwyddo Cyfansoddiad y Cyngor

·        cadeirio a llywyddu cyfarfodydd y Cyngor er mwyn i faterion allu cael eu cynnal mewn modd effeithlon a gan ystyried hawliau’r Cynghorwyr a buddiannau’r gymuned

·        sicrhau bod cyfarfod y Cyngor yn fforwm ar gyfer gallu trafod materion sy’n pryderu’r gymuned leol ac yn rhywle lle gall aelodau nad ydynt ar y Pwyllgor Gwaith ddal Cadeiryddion y Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau eraill i gyfrif

·        hyrwyddo ymgysylltiad y cyhoedd yng ngweithgareddau’r Cyngor

·        gweithredu fel cydwybod y Cyngor

·        mynychu digwyddiadau dinesig a seremonïol  

Gwneir y swydd gan