Manylion y mater

Applications that will be Deferred

Math o benderfyniad : Non-key

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Angen Penderfyniad: 5 Hyd 2022 Yn รดl Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Penderfyniadau

Agenda items