Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cynllun Lleisiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Ynys Môn : 2023/2028