Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cyfweld yr Ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer ar gyfer rôl Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau