Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Mehefin, 2023 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

4. Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu'r Gymraeg - Dogfen Ymgynghori


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Medi, 2023 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

1. Datganiad o Ddiddordeb