Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

3. Cyfansoddiad y Cyngor