Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 25ain Gorffennaf, 2023 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Safonau - Panel Dethol

4. Penodi Aelod Annibynnol i swydd wag ar y Pwyllgor Safonau


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 26ain Medi, 2023 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Safonau - Panel Dethol

4. I gynnal cyfweliadau ar gyfer Rôl Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 3ydd Hydref, 2023 2.45 o'r gloch - Pwyllgor Safonau - Panel Dethol

4. I gynnal cyfweliadau ar gyfer Rôl Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau