Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 29ain Mawrth, 2022 12.30 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

3. Apwyntio Staff - Dirprwy Brif Weithredwr