Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Medi, 2023 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

4. Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (Adolygiad Darpariaeth Brys)


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Rhagfyr, 2023 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

7. Ceisiadau'n Codi


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Rhagfyr, 2023 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

10. Ceisiadau'n Gwyro


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Ionawr, 2024 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

7. Ceisadau'n Codi


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Ionawr, 2024 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

12. Gweddill y Ceisiadau


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Chwefror, 2024 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

7. Ceisiadau'n Codi