Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Ionawr, 2024 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

11. Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion