Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Gorffennaf, 2023 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

9. Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r Gymraeg