Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Chwefror, 2022 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

8. Effaith Rheoliadau ‘Public Service Vehicle Accessibility Regulations 2000’ ar werthu seddi gwag ar drafnidiaeth ysgol / coleg