Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Chwefror, 2024 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

10. Cynnig i Drosglwyddo Disgyblion Ysgol Carreglefn i Ysgol Llanfechell a cau Ysgol Carreglefn