Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 21ain Mawrth, 2022 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

10. Ymateb i’r Her Tai Lleol – Datblygiadau tai dros 10 uned – Stad Parc y Coed, Llangefni a Bryn Glas, Brynsiencyn


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 29ain Mawrth, 2022 12.30 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

3. Apwyntio Staff - Dirprwy Brif Weithredwr


Cyfarfod:  Dydd Iau, 27ain Hydref, 2022 2.00 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

4. Hunan Asesiad Corfforaethol 2022


Cyfarfod:  Dydd Iau, 27ain Hydref, 2022 2.00 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

5. Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 2ail Tachwedd, 2022 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

12. Gweddill y Ceisiadau


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Rhagfyr, 2022 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

7. Ceisiadau'n Codi