Anrhegion a lletygarwch

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw anrhegion a lletygarwch.

 Rhoddion ac achosion o letygarwch wedi'u cofrestru

Nid oes unrhyw roddion a lletygarwch ar gyfer y cyfnod hwn