Rhestr o gyrff allanol

Mae nifer o sefydliadau sy'n annibynnol o'r cyngor, ond yn cael effaith ar ei feysydd gwasanaeth.

Er mwyn i'r cyngor gynnal partneriaethau effeithiol gyda nifer o'r sefydliadau hyn, mae cynrychiolwyr y cyngor, cynghorwyr etholedig fel arfer, yn eistedd ar y gwahanol bwyllgorau a fforymau.

Er mwyn dod o hyd i fanylion cyswllt cynrychiolydd y cyngor ar gorff allanol dilynwch y ddolen berthnasol.