Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 16/05/2024 - Sesiwn Hyfforddiant - Cynllunio / Training Session - Planning
  • 04/12/2023 - Fraud and Corruption / Ymwybyddiaeth Twyll a Llygredd
  • 21/08/2023 - ICT Skills - 1-1 Sessions / Sgiliau TGCh - Sesiynnau 1-1
  • 07/08/2023 - ICT Skills - 1-1 Sessions / Sgiliau TGCh - Sesiynnau 1-1
  • 24/07/2023 - ICT Skills - 1-1 Sessions / Sgiliau TGCh - Sesiynnau 1-1