Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 16/05/2024 - Sesiwn Hyfforddiant - Cynllunio / Training Session - Planning
  • 29/04/2024 - Gr┼Áp 6: Cryfhau Arweinyddiaeth (VAWDASV) / Group 6 Training: Strengthening Leadership (VAWDASV)
  • 21/02/2024 - Gwrth-Hiliaeth / Anti-Racism
  • 20/11/2023 - Introduction to Climate Change / Cyflwyniad i newid Hinsawdd