Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 21/03/2024 - Gr┼Áp 6: Cryfhau Arweinyddiaeth (VAWDASV) | Group 6: Strengthening Leadership (VAWDASV)
  • 04/12/2023 - Fraud and Corruption / Ymwybyddiaeth Twyll a Llygredd
  • 16/11/2023 - Data Protection / Diogelu Data