Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 21/03/2024 - Gr┼Áp 6: Cryfhau Arweinyddiaeth (VAWDASV) | Group 6: Strengthening Leadership (VAWDASV)
  • 21/02/2024 - Gwrth-Hiliaeth / Anti-Racism
  • 19/02/2024 - Iechyd a Diogelwch i Aelodau/ Health & Safety for Members
  • 04/12/2023 - Ymwybyddiaeth Twyll a Llygredd / Fraud and Corruption
  • 30/11/2023 - Ymwybyddiaeth Diwylliannol Sipsiwn a Theithwyr / Gypsies and Travellers Cultural Awareness
  • 15/11/2023 - Diogelu Data / Data Protection
  • 03/07/2023 - Dealing with the press / Delio a'r Wasg