Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 21/03/2024 - Gr┼Áp 6: Cryfhau Arweinyddiaeth (VAWDASV) | Group 6: Strengthening Leadership (VAWDASV)
  • 04/12/2023 - Ymwybyddiaeth Twyll a Llygredd / Fraud and Corruption
  • 15/11/2023 - Diogelu Data / Data Protection
  • 12/07/2023 - Diogelu Ymwybyddiaeth / Safeguarding Awareness