Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 16/05/2024 - Sesiwn Hyfforddiant - Cynllunio / Training Session - Planning
  • 21/02/2024 - Gwrth-Hiliaeth / Anti-Racism
  • 19/02/2024 - Iechyd a Diogelwch i Aelodau / Health & Safety for Members
  • 04/12/2023 - Fraud and Corruption / Ymwybyddiaeth Twyll a Llygredd
  • 30/11/2023 - Gypsies and Travellers Cultural Awareness / Ymwybyddiaeth Diwylliannol Sipsiwn a Theithwyr
  • 27/11/2023 - Safeguarding Awareness / Ymwybyddiaeth Diogelu
  • 03/10/2023 - Introduction to Climate Change / Cyflwyniad i newid Hinsawdd