Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 3ydd Medi, 2013 5.30 o'r gloch, Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Conwy

Cyswllt:    Nicola Gittins 01352 702345
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid