Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13eg Mai, 2014 10.30 o'r gloch, Fforwm Mynediad Lleol Ynys Môn

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mairwen Hughes Ysgrifenyddiaeth A ddisgwylid