Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9fed Mawrth, 2015 2.00 o'r gloch, Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Lleoliad:   Bodlondeb, Conwy

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor William Thomas Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid