Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 8fed Mehefin, 2015 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ann Griffith Co-Optee Absennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Victor Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mairwen Hughes Swyddog Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gwilym O Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Hywel Eifion Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Wyn Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau