Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Mai, 2015 4.00 o'r gloch, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Lewis Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ann Griffith Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Victor Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor William Thomas Hughes Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Raymond Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeffrey M.Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau