Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 26ain Medi, 2016 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Derlwyn Rees Hughes Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Wyn Mummery Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Gerallt Llewelyn Jones Co-Optee Ymddiheuriadau
Mr Keith Roberts Co-Optee Yn bresennol
Rev. Robert Townsend Co-Optee Absennol