Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Medi, 2016 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Chorlton Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Mrs. Denise Harris Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Beryl Jones Council Staff A ddisgwylid
Mr. Islwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Leslie Lord Aelod o'r Pwyllgor Absennol
John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mrs. Dilys Shaw Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol