Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2017 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mr. Islwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mrs. Denise Harris Edwards Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mrs. Dilys Shaw Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
John Chorlton Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Ms Lynn Ball Swyddog Mynychwyd
Mared Yaxley Swyddog Mynychwyd
Shirley Cooke Ysgrifenyddiaeth Mynychwyd