Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13eg Hydref, 2016 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Jim Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Alun Wyn Mummery Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Alwyn Rowlands Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Islwyn Humphreys Is-Gadeirydd/Vice-Chair Mynychwyd
Eleri Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Margaret Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Sian Purcell Swyddog Mynychwyd
Annwen Morgan Swyddog Ymddiheuriadau
Andrew M Hughes Swyddog Absennol
Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Absennol