Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10fed Mai, 2016 3.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Derlwyn Rees Hughes Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd William Thomas Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Gerallt Llewelyn Jones Co-Optee A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Wyn Mummery Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr Keith Roberts Co-Optee A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Parch. Robert Townsend Co-Optee A ddisgwylid