Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Medi, 2017 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mrs. Denise Harris Edwards Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Islwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mrs. Dilys Shaw Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd