Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13eg Gorffennaf, 2017 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Eirian Wynne Williams Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Eleri Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Islwyn Humphreys Is-Gadeirydd/Vice-Chair Mynychwyd
Margaret Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Andrew M Hughes Swyddog Absennol
J Huw Jones Swyddog Mynychwyd
Sian Purcell Public Mynychwyd