Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13eg Mawrth, 2017 2.00 o'r gloch, Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor William Thomas Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid