Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 22ain Ebrill, 2016 10.00 o'r gloch, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

Lleoliad:   Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid